Výkovky

Majoritní vlastník naší firmy je italská firma A.S.T.M. SRL. Ta má ve svém majetku několik kováren oceli a hliníku na severu Itálie.
Naše firma dodává výkovky těchto kováren pro všechny druhy průmyslu.
Jsme schopni vyrobit:
– ocelové výkovky zápustkové či volně kované za tepla
– hliníkové výkovky